Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego„MALUCH plus” 2017 na Uniwersytecie Warszawskim!Z radością informujemy, że Uniwersytet Warszawski po raz kolejny został zakwalifikowany do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017. Dotację przyznano placówce „Uniwersyteckie Maluchy - przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego”. Przyjęcie dotacji oraz uczestnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w programie oznacza obniżenie płaconego przez rodziców czesnego.  Wsparcie zostało przyznane na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Bez wsparcia z programu „MALUCH plus” czesne płacone przez rodziców wynosi 450,00 zł lub 600,00 zł., w zależności od czasu, jaki spędza dziecko w placówce.

 

 


BAL KARNAWAŁOWY 2017Zimowe żłobiakiBal Karnawałowy 2016Dofinansowanie z programu "Maluch 2015"nowe foteczkiopłaty obowiązujące od stycznia 2015 rzmiany od nowego roku


Od 1.01.2015 zmienia się organ prowadzący żłobek.
Dane jednostki odpowiedzialnej za funkcjonowanie żłobka:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Biuro Spraw Socjalnych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. /22/ 55 20 832
fax. /22/ 55 22 608