Uniwersyteckie Maluchy

przyzakładowy żłobek Uniwersytetu Warszawskiego

Zapisy

 

Zapisy do żłobka prowadzimy przez cały rok kalendarzowy. Pierwszeństwo  przyjęcia mają dzieci znajdujące się na liście rezerwowej. Decyduje kolejność zgłoszeń!


Rekrutacji podlegają dzieci pracowników lub doktorantów UW, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców jest nieaktywne zawodowo (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, brak pracy, studia doktoranckie) i planuje powrót na rynek pracy[1].


Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć w Biurze Spraw Socjalnych UW pokój nr 13.


Do Formularza zgłoszeniowego  należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy lub o braku zatrudnienia z Urzędu Pracy.


Druki ww. dokumentów do pobrania poniżej.


Rodzic, którego dziecko uzyska miejsce w żłobku będzie informowany o tym fakcie telefonicznie bądź e-mailowo.


* Druk do wypełnienia przez obydwoje rodziców
** Osoby bezrobotne zobowiązane są do złożenia zaświadczenia z Urzędu Pracy
Cennik


Żłobek świadczy usługi odpłatnie:

·       Opłata stała miesięczna – czesne pobyt do 5 godzin - 450 zł;

·       Opłata stała miesięczna – czesne pobyt do 9 godzin - 600 zł;

·       Wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 14 zł;

·       Wpisowe (opłata jednorazowa bezzwrotna) -  300 zł.


Opłata czesnego jest stała nawet w przypadku miesięcznej nieobecności dziecka.ZałącznikiZałącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Załącznik nr 3 Potwierdzenie zatrudnienia (doc)* **